KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET TUOTETESTAUSPALVELUT

KÄYTTÄJÄTESTAUS

Hyödynnä Testing Labin asiantuntijuutta ja osaamista. Varmista tuotteesi laatu, toimivuus ja helppokäyttöisyys sekä osoita tuotteesi käytön hyödyt ja positiiviset vaikutukset. Objektiivinen käyttäjäkokemus todellisessa käyttötilanteessa tuo esiin käyttäjien havainnot, mielipiteet, ideat ja tarpeet. Testaajien laadukkaaksi toteamat tuotteet saavat käyttöönsä Testing Labin Tested-tunnuksen, jota voi yhdessä testitulosten kanssa hyödyntää myynnissä ja markkinoinnissa niin tuotepakkauksissa kuin sosiaalisessa mediassakin.

LUE LISÄÄ

KULUTTAJAKOKEMUS

Tiedätkö mitä kuluttajat ajattelevat tuotteestasi ja millaisena he todellisuudessa näkevät tuotteesi? Varmista, että tuotteesi on kunnossa ja että se vastaa kuluttajien tarpeita, sillä kuluttajien mielipide ratkaisee. Kuluttajakokemus voi keskittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin: tuotepakkauksen ulkonäkö, tuotepakkauksen antaman viestinnän selkeys, pakkausmerkinnät, ravintosisältö, maku ja tuote itsessään. Samalla selviää miten tuotettasi voisi parantaa. Kuluttajakokemus voidaan toteuttaa yksilökokemuksina, ryhmätilanteena tai todellisissa käyttötilanteissa.

LUE LISÄÄ

KULUTTAJATUTKIMUS

Kuluttajatutkimuksen avulla saat oleellista tietoa kuluttajien mieltymyksistä ja käyttäytymisestä sekä markkinoilla vallitsevasta tilanteesta. Toteutamme niin lyhyitä kuin laajojakin sähköisiä kuluttajatutkimuksia asiakkaan tarpeen mukaan keräten liikkujien mielipiteet ympäri Suomea. Testaajatietokannassamme on tuhansia liikunnasta, hyvinvoinnista ja terveellisestä ravinnosta kiinnostuneita testaajia urheilijoista terveysaktiiveihin ja liikuntaa harrastamattomiin testaajiin. Voidaksesi kehittää tuotettasi ja laajentaa tuotteen kohderyhmää tarvitset mielipiteitä myös asiakaskuntasi ulkopuolelta.

LUE LISÄÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS

Käytettävyystestauksessa monenlaiset uudet käyttäjät tutustuvat tuotteeseen ensimmäistä kertaa, eikä kaikki välttämättä olekaan niin selkeää ja yksinkertaista kuin mitä oli odotettu. Tuotteen todellinen käyttöönottotilanne ja aidossa käyttöympäristössä tapahtuva käytettävyystestaus selvittävät käytettävyysongelmat ja varmistavat tuotteen miellyttävän ja vaivattoman käytön. Käytettävyystestaus soveltuu tuotteille, palveluille, sovelluksille ja internet-sivuille.

LUE LISÄÄ

TUOTEKEHITYSVAIHEEN TESTAUS

Testing Lab on erikoistunut käyttäjälähtöiseen tuotekehitykseen. Testaamme tuotekehitysprosessin yksittäisiä kokonaisuuksia tai olemme mukana tuotekehityksen alusta loppuun saakka. Jatkuva ja reaaliaikainen tuotteen kehittäminen ja testaaminen tapahtuu käyttäjiä ja Testing Labin asiantuntijuutta hyödyntäen nopeasti ja ketterästi. Erilaiset ideat ja versiot tuotteesta pystytään tarjoamaan kuluttajille nopeaan ja säännölliseen tahtiin, jolloin saadaan välitöntä palautetta tuotteesta sen suunnittelun ja kehityksen eri vaiheissa. Lisäksi käyttäjien tarpeet ja ideat siirtyvät lopulliseen tuotteeseen.

LUE LISÄÄ

VERTAILUTESTIT

Teetä vertailutesti omasta ja kilpailijatuotteista. Vertailutesti antaa tärkeää tietoa tuotteesta suhteessa kilpailijoihin. Vertailutestin voittaja saa käyttöönsä ”Vertailutestin voittaja” -tunnuksen ja vertailutesti toimiikin myös markkinointiviestinnän näkökulmasta kaupallisena vauhdittajana, sillä vain yksi voi olla Vertailutestin voittaja! Vertailutestin tulokset ovat asiakkaan omaisuutta ja se saa itse päättää julkaistaanko tulokset vai haluaako yritys ainoastaan hyödyntää testituloksia omassa tuotekehityksessään. Joka tapauksessa vertailutesti antaa tärkeää tietoa omasta tuotteesta verrattuna kilpaileviin tuotteisiin.

LUE LISÄÄ