Tiedätkö mitä kuluttajat ajattelevat tuotteistanne ja millaisena he todellisuudessa näkevät tuotteenne? Varmista, että tuotteenne on kunnossa ja että se vastaa kuluttajien tarpeita, sillä kuluttajien mielipide ratkaisee.

Kuluttajakokemus selvittää kuluttajien mielipiteet ja näkemykset tuotteista ja tuotepakkauksista ja samalla selviää miten tuotetta voisi parantaa. Kuluttajakokemus sopii yhtä hyvin myynnissä oleville tuotteille ja uusille tulossa oleville tuotteille.

Kuluttajakokemuksen toteutus

Kuluttajakokemus toteutetaan Testing Labin asiantuntijuutta ja osaamista hyödyntäen aloittamalla kuluttajien yksilökokemuksista ja jatkamalla sen jälkeen ryhmätilanteeseen, jonka avulla päästään paneutumaan keskeisimpiin teemoihin tarkemmin. Kuluttajakokemukseen on mahdollista yhdistää myös tuotteen käyttö todellisissa käyttötilanteissa. Katso kuluttajakokemuksen toteutuksen yksi malliesimerkki tästä.

Testaajatietokannassamme on tuhansia erilaisia liikunnasta, hyvinvoinnista ja ravinnosta kiinnostuneita testaajia, joiden tarkat testaajaprofiilit ovat tiedossa. Testaajatietokannasta voidaankin aina valita asiakkaan haluama, tuotteen kohderyhmää vastaava testiryhmä/testiryhmät.

Testing Lab toteuttaa kuluttajakokemukseen liittyvät testaukset ammattitaidolla avaimet käteen -periaatteella eli asiakkaan tulee ainoastaan toimittaa tuotteet Testing Labille. Kuluttajakokemuksen teemat suunnitellaan kuitenkin aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Kuluttajakokemuksen teemat

Kuluttajakokemus voi keskittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Tuotepakkauksen ulkonäkö ja visuaalinen ilme
 • Tuotepakkauksen erottuvuus ja houkuttelevuus
 • Tuotepakkauksen antama mielikuva tuotteesta
 • Tuotepakkauksen antaman viestinnän selkeys
 • Tuotepakkauksen muoto
 • Tuotepakkauksessa tai tuotteessa käytetyt materiaalit / eri materiaalivaihtoehtojen vertailu
 • Pakkausmerkinnät
 • Tuotepakkauksen toimivuus
 • Tuotteen / brändin nimi
 • Millaiselle kohderyhmälle tuote on suunnattu vai sopiiko tuote kaikille
 • Tuotteen käyttötarkoituksen selkeys
 • Laatumielikuva tuotteesta ennen tuotepakkauksen avaamista ja avaamisen jälkeen
 • Tuotepakkauksen sisältö (myytävä tuote)
 • Mikä tuotteessa on parasta
 • Mitä tuotteessa tulisi parantaa ja miten
 • Tuotteen käyttömukavuus ja miellyttävyys
 • Tuotteen toimivuus
 • Maku, koostumus ja ravintosisältö
 • Miksi tuote ostetaan tai ei osteta
 • Mikä vaikuttaa eniten kyseisen tuotekategorian tuotteiden ostopäätökseen
 • Mahdollinen vertailutieto kilpaileviin tuotteisiin (asiakas saa valita kilpailevat tuotteet ja vertailtavat teemat)
 • Ideoita tuotteiden ja tuotepakkausten jatkokehitykseen
 • Uudet ideat