Kuluttajakokemus selvittää kuluttajien mielipiteet ja näkemykset tuotteista ja tuotepakkauksista ja samalla selviää miten tuotetta voisi parantaa. Kuluttajakokemus sopii yhtä hyvin myynnissä oleville tuotteille ja uusille tulossa oleville tuotteille.

Oletko miettinyt miksi tuotteen myynti polkee paikallaan? Vaikka tuote olisi hyvä, se ei välttämättä mene kaupaksi. Syitä voi olla monia, mutta ensivaikutelman tärkeyttä ei sovi unohtaa. Tuotepakkaus on tuotteen käyntikortti. Kuluttajat helposti yhdistävät tuotepakkauksen laadun itse tuotteen laatuun. Tuotepakkauksen on oltava toimiva, riittävän erottuva ja lisäksi kuluttajan näkökulmasta olennaisimmat asiat pitävät olla helposti nähtävillä pakkausta silmäillessä.Tiedätkö mitä kuluttajat ajattelevat tuotteistanne ja millaisena he todellisuudessa näkevät tuotteenne? Varmista, että tuotteenne on kunnossa ja että se vastaa kuluttajien tarpeita, sillä kuluttajien mielipide ratkaisee.

 

Kuluttajakokemuksen toteutus

Kuluttajakokemus toteutetaan Testing Labin asiantuntijuutta ja osaamista hyödyntäen. Kuluttajakokemus voidaan toteuttaa pelkästään kuluttajien yksilökokemuksina, mutta normaalisti jatkamme yksilökokemusten jälkeen ryhmätilanteeseen, jonka avulla päästään paneutumaan keskeisimpiin teemoihin tarkemmin. Kuluttajakokemukseen on mahdollista yhdistää myös tuotteen käyttö todellisissa käyttötilanteissa. Katso kuluttajakokemuksen toteutuksen yksi malliesimerkki tästä.

Kuluttajakokemukseen voidaan myös ottaa mukaan kilpailevia tuotteita ja kerätä samalla arvokasta vertailutietoa asiakkaan näkökulmasta kiinnostavimmista ja tärkeimmistä teemoista. 

Testing Lab toteuttaa kuluttajakokemukseen liittyvät testaukset ammattitaidolla avaimet käteen -periaatteella.

Testiryhmä

Testaajatietokannassamme on tuhansia erilaisia liikunnasta, hyvinvoinnista ja ravinnosta kiinnostuneita testaajia, joiden tarkat testaajaprofiilit ovat tiedossa. Lisäksi lähetämme tarvittaessa kuluttajakokemuksen testaajahakuvaiheen yhteydessä testaajatietokantamme jäsenille tarkentavan kyselyn testattavan tuotteen testaajaprofiilin näkökulmasta. Täten vamistumme, että valittava testiryhmä vastaa aina tuotteen kohderyhmää. Testiryhmiä voidaan valita myös useampia eri kriteerein.

Kuluttajakokemuksen teemat

Kuluttajakokemuksen teemat suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Kuluttajakokemus voi keskittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Tuotepakkauksen ulkonäkö ja visuaalinen ilme
 • Tuotepakkauksen erottuvuus ja houkuttelevuus
 • Tuotepakkauksen antama mielikuva tuotteesta 
 • Tuotepakkauksen antaman viestinnän selkeys
 • Mitä kuluttajat haluavat ensimmäisenä tietää tuotepakkauksesta ja ovatko olennaisimmat asiat erottuvasti nähtävissä?
 • Kohtaako tuotepakkaus tuotteen kohderyhmän
 • Tuotepakkauksen muoto
 • Tuotepakkauksessa tai tuotteessa käytetyt materiaalit / eri materiaalivaihtoehtojen vertailu
 • Pakkausmerkinnät
 • Tuotepakkauksen toimivuus
 • Tuotteen / brändin nimi
 • Tuotteen käyttötarkoituksen selkeys
 • Laatumielikuva tuotteesta ennen tuotepakkauksen avaamista ja avaamisen jälkeen
 • Tuotepakkauksen sisältö (myytävä tuote)
 • Mikä tuotteessa on parasta
 • Mitä tuotteessa tulisi parantaa ja miten
 • Tuotteen käyttömukavuus ja miellyttävyys
 • Maku, koostumus, tuoksu ja ravintosisältö
 • Miksi tuote ostetaan tai ei osteta
 • Mikä vaikuttaa eniten kyseisen tuotekategorian tuotteiden ostopäätökseen
 • Mahdollinen vertailutieto kilpaileviin tuotteisiin (asiakas saa valita kilpailevat tuotteet ja vertailtavat teemat)
 • Ideoita tuotteiden ja tuotepakkausten jatkokehitykseen

 

Kuluttajat osana tuotekehitystä

Nykyisten tuotteiden parantamisen lisäksi kuluttajat kannattaa ottaa mukaan jo uuden tuotteen tuotekehitysvaiheessa vaikuttamaan esimerkiksi tuotteen ainesosiin, makuun, koostumukseen, tuoksuun ja ulkonäköön.

Kuluttajien näkemykset ja tarpeet on hyödyllistä huomioida myös ennen uuden tuotepakkauksen suunnittelua/tekemistä esimerkkeinä erilaiset pakkausvaihtoehdot, materiaalit, pakkauksen koko ja muoto sekä pakkauksen viestimä sanoma. Yksinkertaisimmillaan kuluttajien hyödyntäminen tuotekehityksessä voi olla esimerkiksi:

 • Muutaman eri makuvaihtoehdon vertailu
 • Tuotepakkauksen eri materiaalivaihtoehtojen vertailu
 • Erilaisten pakkausvaihtoehtojen vertailu
 • Miten tuotepakkausta voisi parantaa yleisesti tai esimerkiksi on the go -syömisen näkökulmasta
 • Tuotepakkauksen antaman viestinnän selkeys
 • Tuotepakkauksen erilaisten tekstivaihtoehtojen ja tekstien sijoitteluvaihtoehtojen vertailu