Kuluttajatutkimuksen avulla saat oleellista tietoa kuluttajien mieltymyksistä ja käyttäytymisestä sekä markkinoilla vallitsevasta tilanteesta. Toteutamme niin lyhyitä kuin laajojakin sähköisiä kuluttajatutkimuksia asiakkaan tarpeen mukaan keräten liikkujien mielipiteet ympäri Suomea. Testaajatietokannassamme on tuhansia liikunnasta, omasta hyvinvoinnista ja terveellisestä ravinnosta kiinnostuneita testaajia huippu-urheilijoista terveysaktiiveihin ja liikuntaa harrastamattomiin testaajiin. Voidaksesi kehittää tuotettasi sekä selventää ja laajentaa tuotteen kohderyhmää tarvitset mielipiteitä myös asiakaskuntasi ulkopuolelta.

Voit hyödyntää koko testaajatietokantaa tai vain tiettyä tarkkaan rajattua vastaajaryhmää. Asiakkaan halutessa kyselyn vastauslinkkiä voidaan jakaa myös asiakkaan omien kanavien kautta. Kysymyksiin voidaan liittää kuvia ja videoita.

Kuluttajatutkimuksen teemat

Kuluttajatutkimukset toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja tutkimus voi keskittyä useampaankin teemaan. Alla on nähtävissä joitakin esimerkkejä kuluttajatutkimusten teemoista.

Tuotteet, tuotepakkaukset ja tuotepakkausten välittämä viesti

– Kuluttajien mielipide nykyisistä tai kehitteillä olevista tuotteista, tuotepakkauksista ja tuotepakkausten välittämästä viestistä
– Tuotepakkausten visuaalinen ilme
– Tuotepakkausten välittämän viestinnän selkeys ja houkuttelevuus
– Tuotepakkauksen erottuvuus
– Uusien tuotepakkausvaihtoehtojen vertailu
– Brändimielikuva
– Tuotteen tai brändin tunnettuus, vahvuudet ja kehittämiskohteet
– Markkinointiviestinnän materiaalin ymmärrettävyys ja kiinnostuksen herättäminen
– Mistä kuluttajat pitävät eniten tuotteessa?
– Mitä kuluttajat haluaisivat eniten muuttaa nykyisessä tai uudessa tuotteessa?
– Kumpi/mikä vaihtoehto olisi paras tulevaan tuotteeseen?
– Ovatko kuluttajat tyytyväisiä nykyisiin tuotteisiin?

Uusien tuotteiden ideointi

Uusien tuotteiden ideointikartoituksen avulla on tarkoitus selvittää liikunnasta ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneiden kuluttajien tarpeet tuotteen kohderyhmää olevien kuluttajien avulla ja kerätä ideat tuleviksi uutuustuotteiksi. Kyselyn lopputuloksena saadaan uusia ideoita urheilijoille ja liikkujille suunnattuiksi sportti, hyvinvointi- tai välipalatuotteiksi (asiakkaan erityisala ja tuotekategoria huomioiden). Uusien tuotteiden ideoinnilla varmistutaan, että tuotteet vastaavat kuluttajien mieltymyksiä ja tarpeita nyt ja myös tulevaisuudessa.

Esimerkkeinä mm.
– Uusien tuotteiden ideointi vastaamaan kuluttajien mieltymyksiä ja tarpeita
– Uusi tuote tai tuotesarja liikkujille ja hyvinvoinnista kiinnostuneille kuluttajille suunnattuiksi sportti, hyvinvointi- tai välipalatuotteiksi (asiakkaan erityisala ja tuotekategoria huomioiden)
– Millaisia tuotekategorian tuotteita halutaan ostaa ja mitä niiltä vaaditaan
– Urheilijoille / kuntoilijoille suunnatut välipalat ja niiden tärkeimmät ominaisuudet
– Mitä valmisruoista ajatellaan ja mitä niiltä vaaditaan
– Mitä on terveellisyys
– Terveellisen tuotteen sisällön Top 10
– Parhaaksi koetut proteiininlähteet
– Makeutuksen suuntaukset
– Millaista ruokaa tulevaisuudessa halutaan syödä
– Pakkauskoot
– Kuluttajien mieltymykset, odotukset, arvot ja painotukset

Markkinatutkimus ja kilpailijavertailu

– Selvitys tuotekategorian yleisestä markkinatilanteesta ja kuluttajakäyttäytymisestä
– Mitkä tekijät vaikuttavat ostopäätökseen tuotteiden valinnassa ja ensimmäistä kertaa uutta tuotetta valittaessa?
– Tietoa kuluttajien ostoprosesseista ja -motiiveista
– Mistä tuote haluttaisiin ostaa?
– Miksi tuotetta ei haluta käyttää ja mikä saisi kuluttajaan käyttämään nykyistä / uutta tuotetta?
– Brändimielikuva ja brändin asema kilpailijoihin verrattuna
– Vertailutietoa kilpailijatuotteista
– Mistä kuluttajat pitävät eniten kilpailevissa tuotteissa?
– Mikä korvaavaa tuotetta käytetään tuotekategorian tuotteiden tilalta ja miksi?

Testing Labin toteuttamat julkiset kuluttajatutkimukset

Testing Lab toteuttaa erilaisia sähköisiä kuluttajatutkimuksia keräten liikunnasta ja hyvinvoinnista kiinnostuneiden liikkujien mielipiteet koko Suomesta. Kuluttajatutkimuksen yleisten tulosten lisäksi valitaan samalla kuluttajatutkimuksen voittajat suuren vastaajajoukon käyttökokemuksiin pohjautuvien vastausten perusteella.

Tutustu Testing Labin omana tutkimuksena toteuttamaan Suureen proteiinipatukkatutkimukseen tästä.

Suuren proteiinipatukkatutkimuksen loppuraportti on nähtävissä suoraan alla olevasta linkistä:
Suuren proteiinipatukkatutkimuksen loppuraportti