Käytettävyystestaus soveltuu tuotteille, palveluille, sovelluksille, verkkokaupoille ja verkkosivustoille. Käytettävyystestaus perustuu kohderyhmää olevien kuluttajien käyttökokemukseen ja Testing Labin asiantuntijuuteen. Käytettävyystestaus antaa ulkopuolista näkemystä ja selvittää käyttäjien tarpeet huomioiden myös uudet käyttäjät. Käytettävyystestaus löytää ja ratkaisee käytettävyyteen liittyvät ongelmat ja haasteet varmistaen miellyttävän ja vaivattoman käyttökokemuksen. Käytettävyystestauksen kautta saatava parempi asiakasymmärrys mahdollistaa tyytyväisemmät asiakkaat. Asiakaskokemus voi olla huippukokemus.

Oman tuotteen, palvelun tai verkkosivuston käyttöön sokeutuu eikä kaikki välttämättä olekaan niin selkeää ja yksinkertaista kuin mitä oli odotettu.  Tilanne on täysin luonnollinen, sillä itselle kokonaisuus on yksinkertaisesti liian tuttu eikä uuden käyttäjän asemaa pystytä mieltämään ainakaan täysin objektiivisesti. 


Käytettävyystestauksen toteutus

Testing Lab on käytettävyystestauksen ammattilainen ja erilaisten menetelmiemme avulla käytettävyyteen liittyvät ongelmat löydetään ja ratkaistaan. Käytettävyystestauksen yleisin toteutustapamme perustuu testaajien yksilökokemuksiin ja ryhmähaastatteluihin.


Käytettävyystestauksen teemat

Käytettävyystestauksen teemat suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan testattavaa tuotetta, palvelua, sovellusta tai verkkosivustoa.


Esimerkkiteemoja verkkokaupan näkökulmasta

Verkkokaupan käyttökokemus

 • Onko sivuston pääsanoma selkeä, erottuva ja hyvin esillä
 • Mitä kuluttajat haluavat ensimmäisenä nähdä ja tietää sivustolle tullessaan
 • Onko kaikki kuluttajalle oleellinen tieto nähtävissä/löydettävissä helposti ja loogisesti
 • Sivuston selkeys, sivustolla liikkumisen johdonmukaisuus ja miellyttävä käyttökokemus
 • Tuotteista kerrottavan tiedon selkeys ja kattavuus
 • Löytää verkkokaupan käytettävyyteen liittyvät haasteet ja ongelmat
 • Käyttökokemus mobiililaitteilla, jolloin mm. käyttöliittymän ymmärrettävyys, navigoitavuus, elementtien priorisointi ja palvelukokonaisuuden hahmottaminen korostuvat
 • Mikä tekee asiakkaan käyttökokemuksesta mieleen jäävän huippukokemuksen

Verkkokaupasta ostaminen

 • Ostamisen helppous ja sujuvuus
 • Ostoprosessin toimivuus: Rekisteröityminen, kirjautuminen, ostoskori, toimitustavat ja maksaminen
 • Vaikuttaako jokin negatiivisesti ostamiseen tai yleisesti ostoprosessiin?


Verkkokauppa kokonaisuutena

 • Millainen olo kuluttajalle jää verkkokaupassa vierailemisen jälkeen
 • Selvittää mikä verkkokaupassa on parasta ja mikä huonointa
 • Mikä vaikuttaa verkkokaupan valintaan eniten (mm. valikoiman laajuus tai yksilöllisyys, ostoprosessin toimivuus, tarjoukset, uutuudet, vinkit, brändi, ilmaiset postikulut, laatu tai hinta)
 • Mikä saa/saisi kuluttajat käyttämään verkkokauppaa ja palaamaan verkkokauppaan uudelleen
 • Tuottaa kehitysideoita verkkokaupan parantamiseksi ja kehittämiseksi
 • Selvittää millaisia tuotteita kuluttajat haluaisivat ostaa verkkokaupasta
 • Selvittää mitä kuluttajat haluaisivat lukea verkkosivustolta (esim. blogista, uutisista tai ajankohtaista-osiosta)
 • Kuluttajien näkemys verkkokaupan visuaalisesta ilmeestä, verkkokaupasta välittyvästä mielikuvasta ja brändistä


Esimerkkiteemoja tuotteiden näkökulmasta

 • Käyttöönotto ja ensivaikutelma käytöstä
 • Helpon ja vaivattoman käytön sekä miellyttävän käyttökokemuksen varmistaminen
 • Löytää käytettävyyteen liittyvät haasteet ja ongelmat
 • Ymmärrettävyys
 • Mikä tuotteessa on parasta ja mitä tulisi kehittää
 • Monenlaisten käyttäjien havainnot, mielipiteet, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet
 • Uusien käyttäjien näkökulma
 • Parannusehdotukset ja uudet ideat