Testing Lab on erikoistunut käyttäjälähtöiseen tuotekehitykseen. Testaamme tuotekehitysprosessin yksittäisiä kokonaisuuksia tai olemme mukana tuotekehityksen alusta loppuun saakka. Testing Labin valikoimassa on tuotekehitystestejä kaiken kokoisille yrityksille. Jatkuva ja reaaliaikainen tuotteen kehittäminen ja testaaminen tapahtuu käyttäjiä ja Testing Labin asiantuntijuutta hyödyntäen nopeasti ja ketterästi. Erilaiset ideat ja versiot tuotteesta pystytään tarjoamaan kuluttajille nopeaan ja säännölliseen tahtiin, jolloin saadaan välitöntä palautetta tuotteesta sen suunnittelun ja kehityksen eri vaiheissa. Lisäksi käyttäjien tarpeet ja ideat siirtyvät lopulliseen tuotteeseen. Tuotekehitysvaiheen testaus löytää toimivuus- ja käytettävyysongelmat.

Testing Labin asiantuntijuuden ja Testing Labin tekemien raporttien myötä asiakkaan tuotekehitysprosessi tehostuu. Samalla asiakkaan resurssit säästyvät, sillä asiakkaan tulee ainoastaan toimittaa tuotteet Testing Labiin, joka vastaa tuotteiden toimituksesta testaajille, ohjeistaa testaajat tuotekehitysvaiheen testaukseen ja allekirjoittaa salassapitosopimukset testaajien kanssa. Testaajat allekirjoittavat salassapitosopimuksen aina ennen testauksen aloitusta. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota tuotteiden luottamukselliseen käyttöön ja käyttöympäristöön.

Testing Labissa testataan kuukausittain tuotteita, joiden tulokset on tarkoitettu vain testin tilaajan omaan käyttöön esimerkiksi tuotekehitystarkoituksessa eikä tuloksia julkaista Testing Labin toimesta. Testitulokset ovatkin aina asiakkaan omaisuutta ja asiakkaan halutessa tietoa testauksesta tai testitulokset voidaan julkaista Testing Labin internet-sivuilla.