NÄIN TESTAUS ETENEE

Käyttäjälähtöinen tuotetestaus on Testing Labin erityisosaamista. Kuluttajatestauksen vaiheet ovat nähtävissä alla olevassa kuvassa ja vaiheet on kerrottu yksityiskohtaisemmin kuvan alapuolella.

 

Näin kuluttajatestaus etenee

Testing Lab suunnittelee testauskokonaisuuden ja jos kokonaisuus on asiakkaan näkökulmasta toimiva ja asiakkaan tarpeita vastaava, niin yksinkertaisimmillaan tuotetestaus vaatii asiakkaalta ainoastaan tuotteiden toimittamisen Testing Labille. Näin kuluttajatestaus etenee vaihe vaiheelta:

1. Kuluttajatestauksen sisällöstä sopiminen yhdessä asiakkaan kanssa (testattavat asiat, testaajamäärä ja tarkka testaajaprofiili).

2. Asiakas saa vaikuttaa testaajamäärään ja jokaiselle testaajalle tulevien testattavien tuotteiden lukumäärään.

3. Testituotteiden toimitus Testing Labille (testaus ei vaadi muuta asiakkaalta).

4. Avoin testaajahaku Testing Labin netissä, Facebookissa ja Instargramissa sekä kohdennettu testaajahaku Testing Labin testaajatietokannalle, jossa on yli 3000 liikunnasta, hyvinvoinnista ja terveellisestä ravinnosta kiinnostunutta testaajaa.

5. Testaajien valinta.

6. Testauksen aloitus. Testing Lab jakaa tuotteet testaajille sekä ohjeistaa ja kouluttaa heidät testijaksolle.

7. Testijakso. Testaajat käyttävät tuotetta todellisissa käyttötilanteissa ja miettivät jo testijakson aikana vastauksia testauksessa keskityttäviin teemoihin. Lisäksi testaajat kirjaavat ylös omia havaintoja tuotteen käyttöön liittyen.

8. Testijakson päättyessä testaajat vastaavat loppukyselyyn ja Testing Lab koostaa testaajien palautteiden perusteella loppuraportin ja uutisen testauksesta.

9. Testaajien laadukkaaksi toteamat tuotteet saavat käyttöönsä Testing Labin Tested-tunnuksen käyttöoikeuden.

10. Loppuraportin toimitus asiakkaalle. Loppuraportti ja Tested-tunnus on mahdollista saada lisäksi myös englannin kielellä.

11. Asiakas pääsee hyödyntämään testituloksia ja Tested-tunnusta omassa myynnissä ja markkinoinnissa niin tuotepakkauksissa kuin sosiaalisessa mediassakin.

12. Testitulokset ovat asiakkaan omaisuutta. Asiakkaan suostumuksella tuotetestauksen tulosten julkaisu Testing Labin nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa sekä tulosten lähettäminen Testing Labin testaajatietokannan jäsenille.

 

10 syytä testata?

1. Objektiivinen käyttäjäkokemus
2. Kuluttajien mielipiteet, havainnot, ideat ja tarpeet
3. Tekee tuotteesta paremman ja kuluttajien tarpeita vastaavan
4. Osoittaa tuotteen laadun ja toimivuuden
5. Takaa tuotteen helppokäyttöisyyden
6. Tuo esiin tuotteen käytön hyödyt ja positiiviset vaikutukset
7. Säästää kustannuksia
8. Testitulokset markkinoinnin ja myynnin apuna sekä toimii kaupallisena vauhdittajana
9. Tested Testing Lab –tunnuksen käyttöoikeus
10. Testattu tuote erottautuu kilpailevista tuotteista

Puolueeton kuluttajatestaus lisää tuotteen tunnettuutta ja uskottavuutta kaikkien liikunnasta, omasta hyvinvoinnista ja terveellisistä elämäntavoista kiinnostuneiden kuluttajien keskuudessa.

Ole yhteydessä, niin suunnitellaan käyttäjälähtöinen tuotetestaus vastaamaan teidän tarpeita ja tehdään teidän tuotteista entistä parempia.

Sporttisin Terveisin,

Matti Taini
Palvelupäällikkö
Testing Lab
matti.taini@testinglab.fi
040 182 4474