UUSIMMAT TESTAAJAHAUT

Testiryhmän jäsenenä pääset mukaan testaamaan ja käyttämään liikuntaan, hyvinvointiin ja terveelliseen ravintoon liittyviä mielenkiintoisia ja uusiakin tuotteita ennen muita. Testiryhmä ei velvoita sinua mihinkään, sillä jokaiseen testiin osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Testing Labilla on käytössään Suomen suurin ja sporttisin testaajatietokanta. Testaustoiminnan laatu ja monipuolisuus perustuvat laajaan testaajatietokantaamme, jossa on tuhansia liikunnasta ja hyvinvoinnista kiinnostuneita testaajia. Testaajien tarkat testaajaprofiilit ovat tiedossa ja innokkaita ja motivoituneita testaajia löytyy huippu-urheilijoista terveystietoisiin liikkujiin ja liikuntaa harrastamattomiin. Erilaisissa kuluttajille suunnatuissa kyselytutkimuksissa testaajatietokannan avulla saadaan liikunnasta ja hyvinvoinnista kiinnostuneiden kuluttajien puolueeton mielipide selville koko Suomesta.

Objektiivinen käyttäjälähtöinen tuotetestaus tapahtuu tuotteen kohderyhmää olevilla testaajilla aidossa käyttötilanteessa ja käyttöympäristössä. Testaajat allekirjoittavat salassapitosopimuksen Testing Labin kanssa tarpeen mukaan ennen testauksen aloitusta. Puolueettomien ja asiantuntevien testaajien käyttökokemuksen kautta testattavista tuotteista saadaan parempia ja käyttäjien tarpeita vastaavia. Testauksen avulla saadaan selville käyttäjien havainnot, tarpeet ja mielipiteet tuotteesta. Lisäksi käyttäjiltä tulevat ideat saadaan huomioitua ja niitä pystytään hyödyntämään myös tulevien tuotteiden tuotekehitysvaiheessa. Testaus takaa ja myös osoittaa puolueettomasti tuotteen laadun ja helppokäyttöisyyden.