Hyödynnä Testing Labin asiantuntijuutta ja osaamista. Osoita tuotteen laatu, toimivuus ja helppokäyttöisyys sekä tuo esiin tuotteen käytön hyödyt ja positiiviset vaikutukset. Puolueeton kuluttajatestaus perustuu monipuoliseen käyttökokemukseen todellisissa käyttötilanteissa tuoden esiin käyttäjien havainnot ja mielipiteet. Kuluttajatestauksen kesto voi olla 1 kuukausi – 1 vuosi.

Kuluttajatestauksen teemat

Kuluttajatestauksessa keskitytään asiakkaan kannalta tärkeisiin ja kiinnostaviin teemoihin, joita voivat olla mm.

  • Tuotteen käytön hyötyjen ja positiivisten vaikutusten toteaminen ja esiin nostaminen
  • Tuotteen toimivuuden osoittaminen aidossa käyttötilanteessa
  • Tuotteen laatu
  • Tuotteen käyttöönotto ja helppokäyttöisyys
  • Tuotteen ominaisuudet
  • Tuotteen parantaminen ja kehittäminen käyttäjäkokemuksen avulla
  • Vertailu muihin testaajien käyttämiin vastaaviin tuotteisiin

Testiryhmä

Testiryhmän koko on tuotteesta riippuen normaalisti 16-100 testaajaa. Testing Labilla on käytössään Suomen suurin ja sporttisin testaajatietokanta, jossa on tuhansia liikunnasta ja hyvinvoinnista kiinnostuneita testaajia. Testaajien tarkat testaajaprofiilit ovat tiedossa ja testaajia löytyy huippu-urheilijoista terveystietoisiin liikkujiin ja liikuntaa harrastamattomiin.  Testaajien tarkat testaajaprofiilit ovat asiakkaan valittavissa, jotta testiryhmän jäsenet vastaavat tuotteen kohderyhmää.

Testattu Testing Labissa on merkki laadusta

Testaajien laadukkaaksi toteamat tuotteet saavat käyttöönsä Testing Labin Tested-tunnuksen, jota voi yhdessä testitulosten kanssa hyödyntää myynnissä ja markkinoinnissa niin tuotepakkauksissa kuin sosiaalisessa mediassakin. Linkissä on nähtävissä esimerkkejä siitä miten yritykset hyödyntävät Testing Labin Tested-tunnusta: Tested-tunnuksen hyödyntäminen

Kuluttajatestauksen loppuraportti

Katso kuluttajatestauksen loppuraportin esimerkki tästä.